Párterápia

Párkapcsolat

Mire jó a párterápia?

A pszichológus által vezetett párterápia többféle módszert alkalmazva támogatja a párokat a kapcsolatukban megjelenő, az együttélésüket terhelő problémák beazonosításában, a kiváltó okok megértésében és megoldásában. Így pedig a kapcsolatuk minőségének javításában is.

Párterápiás módszerek

Integratív Párterápia

Az integratív párterápia olyan terápiás megközelítés, ami a kapcsolatokat helyezi a középpontba, különös tekintettel a párkapcsolatokra. Célja, hogy segítséget nyújtson a pároknak az érzelmi kapcsolatuk elmélyítésében, a kommunikáció javításában, a konfliktuskezelésben és az együttműködésben.

Az integratív párterápia két értelemben is ‘integratív’:

  1. integrálja a két fő terápiás célt: az elfogadást és a változást (amelyek a párterápia pozitív végkimenetelének tekinthetők)
  2. integrál egy sor eltérő terápiás módszert, amiket a terapeuta egy adott viselkedési és elméleti keretbe ágyazva alkalmaz (melynek célja bizonyos viselkedési és egyéb változások elősegítése)

A fentiek értelmében az integratív párterápia rugalmas és testreszabható, így lehetővé teszi a terapeutának, hogy a párok számára a legmegfelelőbb és hatékonyabb terápiás megközelítéseket alkalmazza.

Ez a terápiás módszer azon az elgondoláson alapul, hogy a párok problémái és nehézségei gyakran az érzelmi kötődés hiányából vagy zavarából fakadnak. A terapeuta segítségével a párok megismerhetik egymás érzelmeit, szükségleteit, vágyait és félelmeit, és megtanulhatnak hatékony kommunikációs és konfliktuskezelési módszereket. Az integratív párterápia segíthet a pároknak a kapcsolatuk elmélyítésében, a kölcsönös megértésben és tiszteletben, és a harmonikusabb, boldogabb kapcsolat kialakításában.

A párterápia lehet rövid távú, hiszen előfordulhat, hogy csupán néhány konzultációs alkalom képes átsegíteni a párt egy kritikus időszakon. De adott esetben szükség lehet hosszabb – akár több hónapos – párterápiára is, hogy jobbá tegyünk egy megromlott kapcsolatot.

EFT – érzelem fókuszú párterápia

Az EFT – emotionally focused therapy, magyarul: érzelem fókuszú terápia – a párterápia rövid (8-20 üléses), strukturált megközelítése. Párokkal, de akár családokkal és egyénekkel is alkalmazható.

Az EFT elmélete a a mára már sokat kutatott kötődéselméleten alapul. Ez a magyarázó keretrendszer lehetőséget ad a párkapcsolati distresszt okozó dráma átfogó megértésére, a terápia céljainak meghatározására, és a szeretetkapcsolatokat meghatározó alapvető dinamikák és mozzanatok megértésére.

Az EFT fókuszú párterápia célja a legfontosabb érzelmi válaszok kiterjesztése és újraszervezése. Segíthet pozitív elmozdulást elérni a pár tagjai közötti interakciókban, és alkalmas arra, hogy a pár tagjai között az érzelmi biztonságot adó kötelék kialakuljon és megerősödjön.

Hatékonyságával kapcsolatban számos kutatás látott napvilágot, amelyek eredményei szerint jelentős és hosszú távon is fennmaradó terápiás hatással bír az EFT módszer.