Pollák Éva Szakmai-vezető tanácsadó szakpszichológus pár- és családterapeuta pszichológus budapest

Pollák Éva

Szakmai vezető, tanácsadó szakpszichológus, pár-, és családterapeuta

A gimnázium utolsó évében egy szociálpszichológiai kísérletről szóló film és Richard Atkinson – Ernest Hilgard Pszichológia című könyve indított el a pályán. Az egyetemi évek alatt azóta sem változó módon vált egyre világosabbá számomra, hogy leginkább az emberekkel való kapcsolódás, a sorsunk alakításának mikéntje és a terápiás munka vonz.

A munkám során a múlt lenyomatait is tartalmazó jelenre fókuszálok és a jelenre adott válaszaink által meghatározott jövőre figyelek. Hiszek benne, hogy mind egyediek és különlegesek vagyunk; hogy erősségeink, tapasztalataink, és igaz álmaink nem lerombolhatók vagy elrabolhatók. Hiszem, hogy minden embernek vannak veleszületett érdemei és ezért képes hozzájárulni a közösséghez.

Úgy vélem, mindannyian képesek vagyunk egymást méltósággal és tisztelettel kezelni, lehetőségeket teremteni álmaink megvalósítására, illetve segíteni egymást abban, hogy belső értékeinket felleljük. Ezt mindannyian megérdemeljük, így munkám során ügyelek arra, hogy e látásmód szerint kapcsolódjak másokhoz.

Célom, hogy a Mindwell Pszichológiai Központ remek csapatával közösen olyan prevenciós programokat dolgozzunk ki, amikkel széles körben tudunk segítséget nyújtani a most felnövekvő generációk, illetve a őket támogató szülők és tanárok számára.

Olvasd el szakértőnk cikkeit is!

imposztor szindróma
Ajándékozás: miért jó nekünk és miért jó az ajándékozottnak? Karácsony vagy más ünnepek alkalmával