Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Mindwell Pszichológiai Központ Zrt.
A szolgáltató székhelye: 1122 Budapest, Goldmark Károly utca 3. fsz. 1.
Adószám: 32255625-1-43
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@mindwell.hu
Cégjegyzékszáma: 01-10-142311
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszám: +36304498976
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
1st Floor, Le Pole House
Dublin 8, Ireland
Ship Street Great
VAT ID: IE3041081MH

Szerzői jogok: A Mindwell Pszichológiai Központ Zrt. honlapján található összes tartalom, szöveg, fénykép, hang- és videóanyag a Mindwell Pszichológiai Központ Zrt. szellemi tulajdonát képezi, így szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). Ezek bárminemű – akár részleges – másolásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges.

Alapvető rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Általános rendelkezések az időpontfoglalóval kapcsolatban

A elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban és a szolgáltatóra vonatkozó adatokról az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit pedig 2014. június 13-tól a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza. Internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései. Távollévők között 2014. év június 13. napja előtt online megkötött szerződésekre, így az elállási jogra a korábbi, 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

Egyéb felelősségi rendelkezések hibás adatokkal kapcsolatban

Szolgáltató nem felel a felhasználó által megadott (ide értve a felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.

Adatvédelemmel és adattárolással kapcsolatos rendelkezések: Személyes adatok a magyar és nemzetközi jogszabályok betartásával a fogyasztók érdekeinek szem előtt tartva tartjuk nyilván, változtatjuk, illetőleg töröljük az adattárunkból. További kérdésekben az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadók.

Szolgáltatások általános szabályai és menete

Az időpontfoglalón keresztül értékesített szolgáltatások: egyéni, csoportos, pár- és családterápiák, konzultációk illetve pszichológiai előadások, illetve egyéb pszichológiai tanácsadások, csoportfoglalkozások.

A szolgáltatások igénybevételének menete időrendben: foglalás, fizetés, részvétel. A foglalás és fizetés történhet online, az időpontfoglalón keresztül, a weboldalon, telefonon, e-mailen és személyes úton is.

Az előzetes fizetés megtörténtével kezdetét veszi a szolgáltatás teljesítése a lefoglalt időpont szabadon hagyásával a Szolgáltató által.

A szolgáltatás helye: 1122 Budapest, Goldmark Károly utca 3. fsz. 1.

A szolgáltatás kiterjed egyéni, csoportos, pár- és családterápiákra, konzultációkra illetve pszichológiai előadásokra, illetve egyéb pszichológiai tanácsadásokra, csoportfoglalkozásoka. Szakembereink kiemelt gondossággal, tapasztalattal az általános szakmai szabályok és a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének betartásával járnak el szolgáltatásaink igénybevételékor.

A szolgáltatásaink árai különbözhetnek. A honlapon minden szolgáltatás ára külön fel van tüntetve az Árak oldalon. Bizonyos esetekben a számla közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Az online bankkártyás fizetések a Teya rendszerén keresztül valósulnak meg. A Teya engedéllyel rendelkezik határokon átívelő szolgáltatások biztosítására a fizetési szolgáltatások területén; a Teya bejegyzéséről szóló információk elérhetőek az alábbi helyen: www.mnb.hu. A Teya engedéllyel rendelkezik továbbá határokon átívelő szolgáltatások biztosítására a fizetési szolgáltatások területén több más joghatóság területén is.

A Teya a Kártyatársaságok tagja, engedéllyel bír tranzakciók elfogadására és feldolgozására engedélyezés, kiegyenlítés és elszámolás céljából.

Az egyéni, pár- és családterápiás szolgáltatásaink esetén a foglalás lemondását és a visszatérítés igényét a kezdő időpont előtt legalább 48 órával kell jelezni. 48 órán belüli lemondás, vagy a foglaláson való részvétel elmaradása esetén a fizetett összeg visszatérítésére nincs mód, valamint a helyszíni fizetés elmaradása esetén jogunkban áll díjbekérőt küldeni. Csoportfoglalkozás és workshop/webinár/előadás esetén a lemondásra és a befizetett díj visszatérítésére nincs lehetőség.

Kapcsolattartás

A szolgáltatások gördülékeny menete érdekében e-mailes illetve telefonos kapcsolattartás is lehetséges. A szolgáltatás elégedettségének mérésével kapcsolatban, és egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó hírek közlése miatt e-mailben a Szolgáltató keresheti a Vevőt.

Köszönjük, hogy elolvasta Általános Szerződési Feltételeinket. Reméljük, mihamarabb találkozunk!

A Mindwell Csapata